Ekipmanlar

Oransal Kontrol Valfi

Oransal Kontrol Valfi

 

Yükse/boşta çalışan kompresörlerde emiş klapesi, oransal kontrol valfi ile kontrol edilerek istenilen basınca yaklaştığında ara bir pozisyona getirilir. Ara pozisyondaki klepe vasıtasıyla kompresör boşta bekleme durumuna geçemediği için gereksiz olan boşta beklemedeki enerji kaybı azaltılmış olur. Aynı zamanda stabil bir basınç elde edilir.