11 Adımda Kompresör Seçimi

1-) Enerji Verimliliği / Enerji sarfiyatını anlayın

“Verimli, ekonomik, basınçlı hava üretimi” mottosuyla hizmet veren Lupamat, tüketicinin tasarrufunu arttırırken sürdürülebilir çevre hedeflerine de katkı sunuyoruz. Gereksinimimiz olan enerjinin en az finansmanla, en az çevresel ve sosyal maliyetle ve sürekli olarak teminine enerjiyi verimli kullanmak diyoruz.


Kompresör kullanırken enerji tasarrufu sağlamak için belirli kriterler mevcuttur bu kriterleri, değişken hız kontrolü, ısı geri dönüşüm sistemi, oransal kontrol valfi, merkezi yönetim sistemi, verimli motor, verimli aksesuar, yetkin personel danışmanlığında uygun seçim, kaçak kontrolü tespiti ve önleme olarak sıralayabiliriz. Lupamat Kompresör, vidalı kompresör, pistonlu kompresör, yağsız kompresör, raylı sistem kompresörü, kurutucular, hava tankları ve ekipmanlarıyla tüm ürün gamında müşterisinin verimli ve ekonomik bir basınçlı hava üretim süreci geçirmesini hedefler. 

Lupamat, Değişken Hız Kontrolü Teknolojisi ile Maliyeti Düşük Hava Üretimi sağlarken, Isı Geri Dönüşüm Sistemi, Oransal Kontrol Valfi Kullanımı, Merkezi Kontrol Sistemi, Verimli Motor Kullanımı, Verimli Aksesuar Kullanımı ve Kaçak Kontrolü Tespiti gibi özellik ve hizmetleriyle Kompresör Seçiminde Dikkat Edilecek noktalara enerji verimliliği ve sarfiyatı maddesini eklemiştir.

2-) Sistem basıncını, çalışma prensibini, hava kaçaklarını sorgulayın.

Sistemdeki hava kaçaklarını önlemek enerji tasarrufu için kullanıcıya ve tüketiciye önemli bir fırsat sunar. Hava kaçakları genellikle emniyet valfleri, boru ve hortum bağlantı yerleri, kesici valfleri, pnömatik aletlerde meydana gelir. 

Kaçak tespiti için aşağıdaki yöntemler uygulanabilir; 

Ultrasonik Detektör : Kaçaklardan oluşan sesi toplayıp yükseltir ve duyulabilir sese dönüștürür. 

Sabun Köpüğü : Bağlantı yerlerine ve valflere uygulanır. Küçük miktardaki kaçaklar için bu yöntem uygundur. 

Parfüm Kullanımı : Kompresörün hava girişine kuvvetli kokan parfüm konur. Kaçak olan yerlerde bu koku oluşacağından kaçak tespiti yapılır. 

Branșman Yalıtımı : Tüm branșmanlar incelemeye alınmalıdır. Branșmanda hava tüketen elemanlar kapatılır. Branșman üzerine basınç ölçer konur. Branșman girişi ana dağıtımdan vana vb. ile ayrılır. Basınçta düşme varsa hava kaçağı mevcuttur.

Lupamat tüm ürün ve yan ürünleriyle enerji verimliliği noktasında hem bireysel kullanıcı ölçeğinde hem de global ölçekte sürdürülebilir ve kullanıcı dostu teknolojiler sunuyor. Ürün başına harcanan enerji miktarını, verimlilik ve çalışma performansında herhangi bir düşüş yaşanmadan azaltacak teknolojileri üreten Lupamat, değişken hız kontrolü, merkezi kontrol sistemi, ısı geri dönüşüm sistemi, oransal kontrol valfi, verimli motor kullanımı gibi teknolojik özellikleriyle enerji verimliliği noktasında avantaj sağlıyor.

3-) Hava Sarfiyatı Sabit Mi ve Değişken Mi ?

Sarfiyatın sabitliği ve değişkenliği, hava kalitesinin yağlı veya yağsız olması havanın kalitesini belirleyen faktörlerdir. Basınçlı havada Lupamat’ın sağlayacağı avantaj; teknik personelimizin probleminize sizden yana, sizinle birlikte çözüm üretme yaklaşımıdır. İşletmenizin ihtiyaçlarına en uygun çözümü en rasyonel şekilde saptayarak doğru kompresörün seçilmesi, Lupamat hizmet kalitesinin bir parçasıdır. Lupamat kompresörler, üstün performans gösterir, yüksek kaliteli ve güvenilirdir. Basınçlı hava ihtiyacının olduğu tüm sektörler için Lupamat yeterlidir. 

4-) Hava kalitesi yağlı mı yağsız mı olmalı ?

Kompresör sektöründeki güncel gelişmelerle bağlı olarak yağlı kompresörlere alternatif olarak yağsız kompresörler de üretim açısından opsiyonel olmaktadır. Üretilen hava kalitesi açısından yağ, partikül gibi yabancı maddelerin havanın içerisinde belirli miktarlarla sınırlı şekilde kalması gerekmektedir.

Yağlı kompresör kullanımı bazı açılardan ekipmanlar için kolaylaştırıcı özellikler içermekle birlikte bazı açılardan da kompresör iç ekipmanları açısından olumsuz özellikler gösterebilmektedir.

Yağlı ya da yağsız kompresör seçerken en önemli unsurlardan biri üretim tesisinizin hangi tür kompresör ile daha verimli ve emniyetli bir üretim gerçekleştirebileceğidir. Uluslararası ISO 8573-1  Class 0-5 derecelendirmesine göre belirlenen kompresör hava kaliteleriyle ilgili detaylı bilgiyi Lupamat’ın uzman personellerinden alarak üretiminiz için en uygun kompresörün hangisi olduğunu  Lupamat’ın uzman desteğiyle belirleyebilirsiniz.

5-) Kompresör Odası Uygun Mu ?

  • Kompresör odası  toz ve nem gibi dış etkenlerden korunaklı, temiz hava sirkülasyonunun olduğu, olabildiğince sabit sıcaklık değerlerinin korunduğu bir alanda inşa edilmelidir.

  • Odanın havalandırması iyi olmalı gerekiyorsa ek havalandırma araçlarıyla havalandırmanın yeterli düzeyde olması sağlanmalıdır.

  • Kompresör odasının güvenli bir zemine inşa edilmesi şarttır.

  • Odanın belirli bir büyüklük ve yükseklikte olması gerekmektedir(Kompresöre göre 1,5 metre yüksekliğe sahip olması önerilir).

  • Üretim tesisindeki toz ve diğer partiküllerden etkilenmeyecek kadar izole ve aynı zamanda üretim merkezine yakın ve kolay erişilebilir bir yerde konumlanması da hem acil durumlarda müdahale    açısından hem de üretim verimliliği açısından olumlu olacaktır.

  • Kompresör odasının ses ve ısı yönünden yalıtımlı olması da bir avantaj olacaktır.

  • Kompresör odasında en az 2 adet f havalandırma penceresi bulunması sıcak havalarda hava sirkülasyonu açısından avantaj sağlar.

6-) Gürültü Seviyelerine Dikkat Edin.

Gürültü, üretim alanını sandığınızdan daha fazla etkileyebilir, bu nedenle kompresörün çıkardığı sesin belirlenen değerler arasında olması dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Çalıșma gürültü seviyesi ISO 2151’e göre dB (A) olarak ölçülmektedir.

Lupamat kompresörleri için özel olarak tasarlanmıș test cihazları kullanılarak kritik termal, vibrasyon, gürültü, debi ve güç değerleri analog olarak ölçülerek kayıt altına alınır. Her bir kompresör en az 4 saat en zor șartlar altında teste tabii tutularak ürünlerin müșterilerimize sorunsuz olarak gönderilmesi sağlanır. 

Lupamat geliștirdiği yağsız scroll ve yağsız pistonlu kompresörlerde, en zorlu ortamlarda güvenilirlikle birlikte yüksek kalitede temiz hava, kompakt boyut ve düșük gürültü seviyesi sunar.

7-) Hava kaçaklarına dikkat edin.

Basınçlı hava tesisatında basıncın ve ısı değișimlerinin etkisiyle olușan likit su damlacıklar halinde basınçlı hava hattı botunca ilerler. Eğer önlem alınmazsa bu damlacıklar; pnömatik sistemler de paslanmaya, hava kaçaklarına, valfların tutukluk yapmasına vs. gibi ciddi problemlere neden olurlar. Bu tür olası problemlere maruz kalmamak için su separatörü ile, basınçlı hava-likit su birbirinden ayrıștırılmalıdır.

Hava kompresörünün art soğutucusundan bașlayarak su seperatörü, hava tankı, basınçlı hava kurutucusu, hat filtreleri, kollektör ve boruların bitiș noktalarındaki yoğușmuș olan suyun otomatik tahliyelerle basınçlı hava sisteminden uzaklaștırılması gerekmektedir.

Otomatik tahliyeler șamandıralı, zaman ayarlı ve elektronik seviye kontrollü olarak uygulanabilmektedir. Otomatik tahliyelerin seçiminde tahliye esnasındaki hava kaçaklarının en az kayıpsız olmasına dikkat edilmelidir.

8-) Düzenli bakımı her zaman gözetin ve yedek parça fiyatlarına çok dikkat edin.

Satış sonrası bakım hizmetleri ve yedek parça tedariği, kompresör gibi uzun vadeli bir yatırım için mutlaka dikkate alınması gereken bir faktördür. Dünya genelinde geniş bayi ve servis ağıyla Lupamat satış sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz yedek parça, bakım ve teknik destek hizmetlerini en uygun şekilde sunuyor.

9-) Makina emniyet direktiflerinin uygulandığına dikkat edin.

Ar-Ge bölümümüzde konusunda uzman teknik personeller, Autodesk Inventor programı ile parçaların modellemesini ve teknik çizimlerini yaparlar. 
Ayrıca bu parçaların statik, dinamik, termal ve titreșim analizlerinin de yapılarak  ürünlerin müșterilerimize en iyi hizmet sunacak șekilde optimize edilmesi sağlanır. 

Kompresörlerin basınçlı ekipmanları 2014/29/EC Basit basınçlı kaplar direktifi ve EN 286-1 standardına göre tasarımları yapılır ve imal edilirler.Her bir basınçlı kap tek tek çalıșma basıncının 1.5 katı kadar basınç altında hidrostatik teste tabi tutularak güvenlik açısından hiçbir sorun yașanmayacağına emin olunur.

Lupamat’ın ürünlerinin emniyeti Ar-Ge birimindeki titiz ve 
Güvenli testlerle başlar ve süreç ürünün son kullanıcıya sağlıklı bir şekilde temini aşamasına kadar sürer.

Uzaktan izlenebilme, otomatik tahliye, merkezi kontrol sistemi gibi opsiyonel özellikler ve ek emniyet özellikleri, ürünün güvenli, verimli ve konforlu kullanımı açısından büyük önem taşır. 

10-) Isı geri kazanım sistemi, invertör, oransal kontrol valfi, yağ ısıtıcısı gibi enerji tasarruf kalemlerinin önceden veya sonradan uygulanabilirliğine özen gösterin.

Dünya genelinde artan enerji ihtiyaçları ve bunun yanında azalan enerji kaynakları dolaysıyla imalat sektörü sürekli potansiyel enerji tasarruf imkânları arayıșında bulunmaktadır. Basınçlı hava üretiminde sıkıștırma prosesinde böyle bir enerji tasarrufu etkin bir șekilde mümkün olmaktadır. Kompresörde hava üretim prosesinde sarf edilen elektrik enerjisi, kompresör yağının soğutulma sürecinde eșanjöründen geçerken, elde edilen sıcak su ile ve bu sıcak suyun ișletmelerde değișik amaçlı olarak kullanılmasıyla harcanan enerjinin % 60’ı tekrar geri kazanılmıș olmaktadır.

Lupamat Makina Sanayii LKV-Mi serisi kompresörlerinde, müșteri talep ve sipariși üzerine kompresörde kabin içinde sisteme entegre soğutma eșanjörü bağlantısı ile yağın soğutulması prosesinde eșanjörden çıkan sıcak su, endüstriyel kullanımda, parça yıkama bandında, proses ısıtmasında, büyük ișletmelerin mutfağında, kimya ve ilaç sanayiinde, kalorifer bağlantısı ile ișletmenin depo veya büro gibi bölümlerin ısıtılmasında ve daha birçok sektörde değișik amaçlı olarak, kullanılabilir.

Lupamat LKV DHK PLUS ve DHK PREMIUM serisi bütün ürünlerinde Mitsubishi marka invertör kullanmaktadır. Basınçlı hava ve yağ hattı, vibrasyon ve genleșmelerden etkilenmeyecek șekilde hidrolik hortum ve çelik borulardan olușturulmuștur. 75 KW ve üzeri kompresörlerimizde yağ ve havanın daha etkin soğumasını sağlayan kabin dıșından emișli radyal fan ile sağlanmaktadır. Aynı zamanda kullanılan radyal fan invertörlü olarak devreye girmektedir.

Soğutucu markası AKG dir. LKV DHK PLUS ve LKV DHK PREMIUM serilerinde, kullanılan hava ihtiyacına göre devir sayısını değiștirilerek enerji tasarrufu sağlayan ve elektrik panosuna entegre invertör kullanılmıștır. Klasik yağ enjeksiyonlu yükte/boșta kompresörlerde yükte durumunda kompresör tam güç tüketmekte, kompresör boșta durumunda ise gereksiz enerji harcamaktadır.

Lupamat DHK serisi kompresörlerde invertör hava tüketimine göre motor hızını ayarlar. Motor devrine bağlı olarak ta șebekeden çekilen güç değișkendir. Boșta çalıșılan zamanda harcanan enerjinin tamamı kazanılmıș olacaktır.

Kullanılan hava miktarına göre üretim yaparak enerji tasarrufu ve kompresörün düzenli çalıșmasını sağlayan oransal kontrol valfi ile yüzde 20’ye varan enerji tasarrufu Lupamat ile mümkündür.

11-) Kompresör seçiminizin Lupamat olduğundan emin olun.

Şirketimizin kalite vizyonu sürekli iyileştirme felsefesi, müşteri memnuniyeti politikasını ve tüm çalışanlar tarafından da özümsenmesini beklediğimiz kalite politikasının bütününden oluşur.
Kalite politikamız, geçmişten gelen tecrübemiz, uzun yıllar sürecinde oluşan kurumsal kültürümüz ve kalite vizyonumuz çerçevesinde ana hatları belirlenmiş olan dinamizmini koruması açısından her zaman güncellenmeye açık, dinamik bir metinler bütünüdür.

Sürekli iyileştirme ve geliştirme felsefesiyle yenilikçi ürünler tasarlayan ve bu ürünleri enerji tasarrufu, kullanıcı deneyimi ve teknolojik donanım noktasında sürekli mükemmelleştirmeye çalışan Lupamat, Ar-Ge politikasıyla sektöre yepyeni bir perspektif sunuyor, sadece yerel ölçekte değil global ölçekte de rekabete hazır olduğu iddiasını, uzman Ar-Ge ekibinin desteğiyle güçlendiriyor.

Lupamat, müşterilerinin ihtiyacının giderilmesi ve müşterinin verilen hizmetten memnun kalması noktasında oldukça titizdir. Lupamat tüm müşterileriyle uzun yıllar sürecek ilişkiler kurmayı hedefler, güvenilirlik, itibar, kaliteli hizmet gibi kavramlardan taviz vermeden müşteri memnuniyeti sürecini yönetmeye odaklanır.

Müşterisiyle ilk iletişim kurma anından ürün satışı ve teslimine, ürünün teslimatı ve satış sonrasındaki müşteri ilişkilerine kadar tüm süreçlerde müşteride iyi bir intiba bırakmak ve çözüm odaklı yaklaşımlarla sonuca ulaşmak Lupamat’ın temel müşteri ilişkileri vizyonudur.

Uzman mühendis ekibimiz işletmenize en uygun çözümü projelendirebilmek için sizi ziyaret ederek en uygun ürünü seçmenize yardımcı oluyor. 

Kompresör seçiminizin Lupamat olduğundan emin olun.