Lupamat Enerji Verimliliği

  Enerji Verimliliği Kataloğu
 

Enerji verimliliği kavramı güncel dünyanın en önemli ve dikkate değer kavramlarından biri. Tüm dünyada nüfusa paralel olarak artan tüketim miktarları, sürdürülebilir gelecek için tüm kurumların ortaya yeni bir vizyon koyarak bazı önlemler almaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Lupamat olarak biz, ürün başına harcanan enerji miktarını, verimlilik ve çalışma performansında herhangi bir düşüş yaşanmadan azaltacak ve birim başına düşen enerji harcama miktarını azaltarak müşterilerinin tasarrufunu arttıracak teknolojik yeniliklerle enerji verimliliği konusunda çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz.

"Verimli, Ekonomik, Basınçlı Hava Üretimi‘’ mottosuyla üretimi sürdüren Lupamat olarak, Değişken Hız Kontrolü, Isı Geri Dönüşüm Sistemi, Oransal Kontrol Valf, Merkezi Yönetim Sistemi, Verimli Motor, Verimli Aksesuar, Yetkin Personel Danışmanlığından Uygun Seçim, Kaçak Kontrolü ve Önleme gibi yeni nesil teknolojileri, ürettiği kompresörlerde uygulayarak hem tüketicinin tasarrufunu arttırıyor hem de gereksiz enerji harcanmasını önleyerek enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusunda sektörüne katkı sunuyoruz.

Verimli, Ekonomik, Basınçlı Hava Üretimi

Kompresör kullanırken enerji tasarrufu sağlamak için belirli kriterler mevcuttur.Bu kriterleri, değişken hız kontrolü, ısı geri dönüşüm sistemi, oransal kontrol valfi, merkezi yönetim sistemi, verimli motor, verimli aksesuar, yetkin personel danışmanlığında uygun seçim, kaçak kontrolü tespiti ve önleme olarak sıralayabiliriz. Lupamat Kompresör, vidalı kompresörler, pistonlu kompresörler, yağsız kompresörler, raylı sistem kompresörleri,Pet kompresörleri,CO2 kompresörleri,kurutucular, hava tankları ve ekipmanlarıyla tüm ürün gamında müşterisinin verimli ve ekonomik bir basınçlı hava üretim süreci geçirmesini hedefler.

Değişken Hız Kontrolü Teknolojisi ile Maliyeti Düşük Hava Üretimi

Klasik yağ enjeksiyonlu yükte/boşta kompresörlerde yükte durumunda kompresör tam güç tüketmekte, kompresör boşta durumunda ise gereksiz enerji harcamaktadır. Lupamat DHK serisi tüm kompresörlerde invertör ile hava tüketimine göre motor hızı ayarlarlanmaktadır.

Böylece boşta çalışılan zamanda harcanan enerjinin tamamı kazanılmış olur. Lupamat, radyal fanlı kompresörlerde soğutucu fan hız kontrolünü invertörle yaparak ekstra enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Isı Geri Dönüşüm Sistemi

Enerji verimliliği açısından bir diğer önemli faktör de Lupamat’ın müşterilerine sağladığı Isı Geri Dönüşüm Sistemi’dir. Yağ enjeksiyonlu kompresörlerde hava ile yağın vidada sıkışmasından sonra çıkan ısı ve elektrik motoru kaynaklı olarak çıkan ısı, enerji olarak kazanılabilir. 

Bu ısı enerjisi sıcak havanın davlumbaz vasıtasıyla yönlendirilecek ortam ısıtmasında kullanılması için bir geri kazanım sağlanabilir. Ayrıca yağ ve hava devresine eklenecek ısı kazanç eşanjörleri ile sıcak su elde edilebilir. Elde edilen sıcak su proseste kullanılabilir veya radyatörlerde ortam ısıtıcı olarak kullanılabilir. Böylece atılan ısı enerjisinin yüzde 91’i geri kazanılabilir.

Oransal Kontrol Valfi Kullanımı

Yükte/Boşta çalışan kompresörlerde emiş klapesi, oransal kontrol valfi ile kontrol edilerek istenilen basınca yaklaşıldığında ara bir pozisyona getirilir. Ara pozisyondaki klape vasıtasıyla kompresör boşta bekleme durumuna geçmediği için gereksiz olan boşta beklemedeki enerji kaybı azaltılmış olur. Böylece aynı zamanda stabil bir basınç elde edilir.

Merkezi Kontrol Sistemi

Birden fazla kompresör istasyonunda Lupamat, kontrol panelleri ile haberleşme yaparak ihtiyaca ve kompresör yaşlarına göre kompresörleri devreye alır. Böylece gereksiz yere çalışan kompresörlerin oluşturduğu enerji kayıpları engellenmiş olur.

Benzer güçteki kompresörlerin çalışma saatlerini eşit tutar. Böylece bakım planlaması yapılabilir. Arıza durumunda yedek kompresörü devreye alır. 6 kompresöre kadar merkezi yönetim yapar. Telemetri sistemi, arıza durumunda veya bakım zamanında kullanıcılara otomatik olarak e-posta yöntemiyle bilgilendirmektedir. 

Merkezi kontrol sistemi, kompresörlerin bakım zamanları, arıza kayıtları ve basınç, sıcaklık bilgileri gibi üretim prosesine ilişkin süreçleri kolay ve uzaktan izleyebilme imkanı verir. Uzaktan izleme sistemi sayesinde kestirimci bakım faaliyetleri yapılabilir, hava ya da separatör filtreleri tıkanma durumları tespit edilebilir. Olası problemlerin önceden tespiti ile bilinmeyen durma ve üretim kesintilerinin engellenmesi sağlanabilir.

Verimli Motor Kullanımı

Vidalı kompresörlerde ana motor ve fan motoru kullanılmaktadır. Bu motorların verimleri döner elektrikli makineler için Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun uluslararası bir standardı olan IEC60034-2-1’e göre IE1, IE2, IE3, IE4 olarak sınıflandırılmıştır.

Verim miktarları ve değerleri motor markası ve motor tipine göre değişkenlik gösterir. Lupamat kompresörlerde IE3 / IE4 verimli motorlar kullanılmaktadır.

Verimli Aksesuar Kullanımı

Lupamat ana ürünlere ek olarak kaplin, hava/yağ ayırıcı seperatör, hava filtresi ve yağ filtresi gibi ürünleriyle enerji verimliliğine katkı sunabilmektedir.

Kaplin : Kayıș / Kasnaklı mekanizmalarda sürtünme kaynaklı verim kayıpları % 1-2 seviyesinde olmaktadır. Kaplin kullanımı ile olușan bu kayıplar önlenebilmektedir. Lupamat yalnızca ürettiği kompresörlerle değil yedek parça ve yan ürünleriyle de enerji verimliliğine katkı sunmaktadır.

Hava/Yağ Ayırıcı Seperatör : Lupamat marka hava/yağ ayırma seperatörleri ile uzun süreli kullanım, daha düșük direnç ve daha düșük yağ tüketimi sağlayarak enerji verimliliği açısından tüketici dostu bir ürün sunmaktadır.

Kalitesiz veya yağ nedeniyle tıkanmış olan bir seperatör ya da kaynaklı basınç kaybından meydana gelen verimsizlikler nedeniyle %3’e varan ekstra maliyetler oluşabilmektedir ve Lupamat bu kayıpları en aza indirecek ürünleri üretmektedir.

Hava Filtresi : Lupamat marka hava emiș filtreleri ile uzun süreli kullanım ve daha düșük direnç özelliğine sahip olabilirisiniz. 50 mbar tıkanma sensörü vasıtasıyla filtrenin tıkanma durumu ekrandan izleyebilirsiniz. Tıkalı bir filtre ile çalıșan kompresör (100mbar) hava üretiminde %10 verimsizliğe neden olabilir ve bu büyük bir enerji maliyeti oluşturmaktadır.

Yağ Filtresi : LUPAMAT marka yağ filtreleri ile uzun süreli kullanım ve etkin partikül filtrasyonu sağlanmaktadır. Yağ filtresi kullanmak yağın ömrünü uzatır. Filtrenin tıkanma durumunu algılayan sensör vasıtasıyla ekrandan tıkanma durumu izlenebilir.

Tıkalı bir yağ filtresi ile çalıșan kompresörde yeterli yağlama olmadığından dolayı sıcaklık yükselecek ve vida rotorları bu ısı yüksekliği nedeniyle zarar görebilecektir. Kullandığımız filtrelerde standart özellik olarak bypass özelliği bulunmaktadır.

Kurutucu filtrelerinin tıkanmasından dolayı gerçekleșen basınç kayıpları da ekstra enerji sarfiyatı olușturmaktadır. Bu sebeple filtrelerin kirlilik göstergeli olması tercih edilmelidir.

Konusunda uzman personel ile birlikte işletmenin ihtiyacı olan debi, basınç, hava kalitesi hesaplanır ve tüketim durumunun değişkenliğine göre doğru kompresör seçimi, uygun kompresör dairesinin seçimi, tasarlanması, işletme içi boru tesisatı hakkında bilgi aktarımı Lupamat tarafından sağlanır.

Mevcut kapasitenin ölçülmesi ve analiz edilmesi, kayıt edilen veriler ile geleceğe yönelik hava tüketim tahmini maliyeti analizinin gerçekleştirilmesi ve termal kütle ölçüm metoduyla gerçek tüketim debisi ölçümü sağlanır.

Kaçak Kontrolü Tespiti ve Azaltılması

Sistemdeki hava kaçakları enerji tasarrufu için önemli bir fırsattır. Hava kaçakları genellikle emniyet valfleri, boru ve hortum bağlantı yerleri, kesici valfleri, pnömatik aletlerde meydana gelir. Kaçak tespiti için așağıdaki yöntemlerden biri uygulanabilir; 

Ultrasonik Detektör : Kaçaklardan olușan sesi toplayıp yükseltir ve duyulabilir sese dönüștürür. 

Sabun Köpüğü : Bağlantı yerlerine ve valflere uygulanır. Küçük miktardaki kaçaklar için bu yöntem uygundur. 

Parfüm Kullanımı : Kompresörün hava girișine kuvvetli kokan parfüm konur. Kaçak olan yerlerde bu koku olușacağından kaçak tespiti yapılır. 

Branșman Yalıtımı : Tüm branșmanlar incelemeye alınmalıdır. Branșmanda hava tüketen elemanlar kapatılır. Branșman üzerine basınç ölçer konur. Branșman giriși ana dağıtımdan vana vb. ile ayrılır. Basınçta düșme varsa hava kaçağı mevcuttur.

Lupamat tüm ürün ve yan ürünleriyle enerji verimliliği noktasında hem bireysel kullanıcı ölçeğinde hem de global ölçekte sürdürülebilir ve kullanıcı dostu teknolojiler sunuyor. Ürün başına harcanan enerji miktarını, verimlilik ve çalışma performansında herhangi bir düşüş yaşanmadan azaltacak teknolojileri üreten Lupamat, değişken hız kontrolü, merkezi kontrol sistemi, ısı geri dönüşüm sistemi, oransal kontrol valfi, verimli motor kullanımı gibi teknolojik özellikleriyle enerji verimliliği noktasında avantaj sağlıyor.